Meniu

Cautare produs dupa cod

Calitate

SC PARCON FREIWALD SRL a stabilit un sistem integrat de management al calității È™i mediului în conformitate cu cerinÈ›ele standardelor SR EN ISO 9001:2008 È™i descris în Manualul Sistemului Integrat de Management.

Prin implementarea sistemului integrat de management, conducerea de la cel mai înalt nivel se angajează pentru:
• satisfacerea cerinÈ›elor clienÈ›ilor È™i a celorlalte părÈ›i interesate;
• asigurarea infrastructurii È™i a unui mediu de lucru adecvat pentru desfășurarea corespunzătoare a tuturor proceselor È™i a
resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite;
• conformarea cu legislaÈ›ia în vigoare È™i cu reglementările de mediu, aplicabile activităților de producÈ›ie;
• îmbuătățirea continuă a performanÈ›elor de mediu si a condiÈ›iilor de muncă;
• prevenirea poluării si a accidentelor de muncă;
• îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management al calitățiii È™i mediului.

Obiectivele generale privind calitatea sunt:
1. Consolidarea poziției pe piață prin comercializarea produselor industriale la un nivel de calitate care să satisfacă
cerințele și așteptările clienților;
2. Dezvoltarea competențelor profesionale ale angajaților;
3. Creșterea competitivității prin utilizarea de tehnologii și echipamente performante pentru comercializare industrială;
4. Grija față de mediul inconjurător.

Conducerea SC PARCON FREIWALD SRL urmăreÈ™te È™i răspunde de îndeplinirea politicii privind calitatea.
Autoritatea și responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea și menținerea sistemului integrat de management sunt delegate reprezentantului conducerii cu SIM.

Conducerea SC PARCON FREIWALD SRL se asigură prin intermediul reprezentantului conducerii cu SIM că prevederile Manualului Sistemului Integrat de Management cât È™i a celorlalte documente ale sistemului integrat de management sunt cunoscute, însuÈ™ite È™i aplicate de întreg personalul SC PARCON FREIWALD SRL.

Managementul la cel mai înalt nivel se asigură că politica privind calitatea este disponibilă pentru toÈ›i angajaÈ›ii societății È™i pentru public.


Data: 01.10.2013

ADMINISTRATOR

Codrina Poenaru